Vanha foorumi

Takaisin

Aihe: Tyhjentävä kuvaus Orlanthiklaanista

Zin Letters -tekijäfoorumi
humis 4. tammikuuta 2005 kello 13.55
Kirjoittaja Viesti
humis linkki 4. tammikuuta 2005 kello 13.55
humis 4. tammikuuta 2005 kello 13.55 linkki [Ilkka] Suunnitelmat seuraavan Zinin suhteen kuulostavat hienoilta, ja proggis tuntuu olevan osaavissa käsissä. Omasta ehtimisestäni en uskalla luvata mitään. Kuvia _ehkä_. Mutta yksi ajatus minua on pitkään mietityttänyt. Jaanpa sen nyt teidän kanssanne, kun se jollakin tavoin liittyy tuohon orlanthikulttuuri-teemaan. Nimittäin - kuten joku jo kirjoittikin - orlanthiklaaneista on valtava määrä kuvailuja. Mutta mikään niistä ei ole sillä tavalla perinpohjainen, että antaisi tyhjentävän kuvan klaanista. Orlanthiklaanit saattavat olla mielettömän monimuotoisia, mikä on luonnollisesti rikkaus maailmalle ja lupa peliporukoille tehdä pitkälti sitä mikä tuntuu hyvältä. Mutta klaanien kuvailuformaatti on usein niin vaihteleva, ettei eri klaaneja helposti voi vertailla keskenään. Voisiko kehittää sellaisen kuvailun tai vaikka klaaninluomis-muistilistan, että suurin osa keskeisistä klaanin nimittijästä löytyisi yhdestä paikasta? Kokoan tähän alle joitakin klaanien kuvailutapoja, ja hiukkasen problematisoin niitä. 1) KoDPissa on monipuolista dataa klaanista, josta kone tuottaa erilaisia yhteenvetoja eri tarpeisiin. a) Sotaformaatti kertoo, paljonko asetaaneja, fyrdiä ja parantajia klaanilla on lähettää ryöstöretkille. Thunder Rebelsissä asetaanien ja fyrdin välillä on kuitenkin ilmeisesti asetaaneja suurilukuisempi soturien joukko. Luetaanko heidät asetaaneihin vai fyrdiin? Entä voiko olettaa, että parantajat ovat tiettyjen kulttien (Ernalda, Chalana Arroy) jäseniä? Vai ovatko he ehkä soturien aseettomia apupoikia tai klaanin naimatonta nuorisoa tms.? b) perus klaaniformaatti kertoo ennen kaikkea klaanin tuotantorakenteesta: paljonko on tuottamattomia tyyppejä (asetaaneja ja lapsia, jos oikein muistan), paljonko käsityöläisiä, maanviljelijöitä, paimenia ja metsästäjiä. Tämä on aivan oleellista tietoa klaanin yleisolemuksen ja klaanin tulan kuvauksen kannalta (onko tulassa paljon laitumia tai villiä metsää). Tämä kuvailu liittyy myös olennaisesti klaanin keskeisten ei-soturikulttien suhteisiin. c) klaanin aateliset ja heidän kulttinsa kuvaavat klaanin sankarivoimavaroja ja myyttisiä linkkejä. Mutta keitä nämä aateliset ovat? Sukujen merkkihenkilöitä, asetaaneja, muita taaneja, godeja...? Luultavasti vähän kaikkea sekaisin, mutta valikoitumisen taustalogiikkaa voisi varmasti kuvailla vielä tarkemmin kuin esim. Thunder Rebelsissä on tehty. 2. Thunder Rebels ja Cults of Sartar (jos oikein muistan) antavat hienot kuvaukset kulteista ja niiden roolista maailmassa ja klaanissa. Erityisesti se 85% All ja 15% Other -jaottelu toimii aika hyvin. Mutta tätäkin voi elaboroida. Väsäsimme tässä hiljattain klaania, ja panin merkille, että esim. klaanin 13 asetaania eivät mitenkään riitä edustamaan kaikkia soturikultteja. Tämä ei tietenkään ole tarkoituskaan (?), mutta klaanikuvauksissa tunnutaan kuitenkin usein päätyvän siihen, että klaanissa on monia varsin erikoistenkin kulttien sotureita. Onko tämä vain fandomin fiilistelyä? Mitkä ovat kulttien edustajien roolit klaanissa? Periytyykö klaanin yksi tai useampi soturikultti suvuissa, vai onko kiinnittyminen kulttiin puhtaasti yksilön ja jumalan/sankarin välinen asia - eli löytääkö jokainen mies (ja nainen) kutsumuksensa mukaisen paikan klaanissa? 3. Barbarian Adventures (Sartar Rising 1) sisältää muutaman erilaisen klaaniringin (clan ring) kuvauksen. Kukin klaanirinkityyppi edustaa selvästi kokonaista filosofiaa klaanin ja sen tehtävien jäsentämisessä. Ei liene ollenkaan yhdentekevää, millainen klaanirinki klaanilla on, mitä myyttisiä rooleja ringissä on ja miten nämä roolit täytetään? (Roolin täyttäjänhän ei tarvitse välttämättä olla kyseisen roolin kultillinen edustaja, mutta uskoisin, että näin olisi kuitenkin parempi.) Minkälainen klaanirinki on esim. Elmal-klaanilla? 4. Jossakin TotRM:n numerossa (siinä, jossa on Baskelos-hauveli kannessa), on Lismelderin heimon ja Harmaahurtan (Greydog) klaanin hieno kuvaus. Täältä löytyy kolme muuta tapaa kuvata klaania: a) Sukujen kautta, jopa aivan sukupuina, mikä on erittäin havainnollista. Sukulaisuuden visuaalinen kuvaus auttaa yleensäkin uutukaisia ja veteraanejakin hahmottamaan, ketkä klaanissa ovat heille tärkempiä ihmisiä, ja kuka suvusta on toista tärkeämpi tai arvovaltaisempi ja miksi. b) Tilojen (stead), kylien ja yksittäistalojen kautta, mikä sitoo klaanin kauniisti ympäröivään maisemaan ja kertoo samalla pienyhteisöjen yksikkökoosta ja klaanin tavasta järjestää työntekoa. Monissa klaanikuvauksissa ei esim. oteta kantaa siihen, ovatko vaikkapa viljely/paimentaminen/metsästys jakautuneet kulttien, sukujen vai tilojen mukaan, vai onko kenties jokaisella tilalla kaikkien töiden tekijöitä suunnilleen samassa suhteessa kuin klaanissa yleensä. Tämäkin taitaa vaihdella klaanista toiseen - vai vaihteleeko sittenkään? c) Johtajien ja muiden merkkihenkilöiden kautta. Tällä tavalla saadaan hienosti vastattua kysymykseen "Mistä löydän sellaisen ja sellaisen taidon osaajan?", joka pelin kannalta usein onkin se keskeisin kysymys, kun klaania ajatellaan kampanjan taustavoimana ja voimavarana. 5. Eri lähteissä on hieman erilaisia kuvauksia verirahasta (wergeld), joka on mielenkiintoinen mittari klaanin jäsenten arvoa määriteltäessä. Tämänkin kautta voi järjestää klaanin. 6. Mikään lähde ei kovin hyvin selitä tyypillistä orlanthi-klaanin ikärakennetta saatika liitä sitä muihin em. tapoihin kuvata klaania. Ikärakenne on ilmeisen lapsipainoittunut. Mutta onko iällä mitään väliä lapsi/aikuinen -jaottelun ohella? Voidaanko olettaa, että myyttisessä maailmassa iäkkyydellä on paljonkaan merkitystä, kun sankarten polkuja seuraten voi nousta jo nuorella iällä sankariksi. Orlanthiklaaneissa sanotaan usein olevan klaanin vanhimpia, pitkäpartaisia miehiä ja kurttuisia Asrelian akkoja, jotka muistavat kaiken ja säilyttävät traditiota. Iäkkyydellä siis ilmeisesti on merkitystä, ja vieläpä positiivista merkitystä mitä tulee ihmisten tietoihin ja taitoihin? Vai siirtyvätkö ihmiset läpi ikänsä kultista toiseen, ja tietyt klaanille elintärkeät kultit (Asrelia) ottavat vastaan vain niitä vanhempia ihmisiä. Onko miehillä ja naisilla eroa tämän suhteen: koska mies on vanha (miten määritellään, kun vaihdevuodet puuttuvat)? Noin. Jos joku jaksoi lukea tänne asti, niin se mitä haen takaa on jonkinlainen systeemi, jolla tällaiset eri puolilta klaania lähestyvät kuvailutavat voisi liittää suureksi, monipuoliseksi, mahdollisimman täydelliseksi mutta samalla jotenkin kompaktiksi ja koossa pysyväksi kuvaukseksi. Ei sen vähempää. :) Tällaisen kuvailusysteemin olemassaolo auttaisi varmasti myös tekemään uusia, mielenkiintoisia havaintoja orlanthiklaaneista ja -kulttuurista yleensä - sekä simulatiivis-antropologisella yleistasolla että kasvoista kasvoihin -mikrotasolla.
Vesa linkki 2. helmikuuta 2005 kello 7.49
Vesa 2. helmikuuta 2005 kello 7.49 linkki Herätelläänpä taas nukkuvaa lohikäärmettä. Eli jos tällainen laaja ja kattava artikkeli syntyy, niin ajattelisin että tuon orlanthien ruokakulttuuri, ja ajanviettotavat liitettäisiin tämän artikkelin alaisuuteen, sillä tuskin tuon rukakulttuurin suhteen saisi aikaan itsenäistä ja laajaa artikkelia. Lisäksi ehdottaisin että liittäisimme tämän artikkelin yhteyteen jonkinlaisen pienehkön sanakirjan, jossa olisi selitetty lyhyesti orlanthisanastoa, hiukan valaisemaan aloittelevia gloranthanistejä. En tiedä sitten löytyykö virallisista Issariesin julkaisuista tällaista sanakirjaa, jos löytyy niin aina ehkä silti voimme oman sanakirjan tähän liittää. Sillä eikös tästä zinistä ole tarkoitus myös tulla jonkinlainen "aputeos" aloitteleville gloranthanharrastajille, ja ainakin itse näkisin siitä suurta apua koska omat pelaajani eivät paljoa gloranthaa tai orlanthi-kulttuuria tunne, joten heille sitten löisin zinin käteen ja ruoska kourassa pakottaisin heidät sitä lukemaan :).